Facebook

Behandling

behandling.jpg


Det er en  kjensgjerning at biologiske forhold og somatisk helse hos pasienter med psykiske lidelser blir neglisjert. Med holistisk psykiatri er jeg opptatt av å se din mentale helse  i sammenheng med din fysiske helse.    


 • Holistisk diagnostisk vurdering:
 • Integrativ psykiatri er bevisst medfødte genetiske forskjeller, og tar i bruk genetisk kunnskap ved for eksempel å ta i bruk  kosttilskudd som hjelper på svake biokjemisk prosesser. 
 • Intervensjoner rettet mot kosthold, betenneslesprosesser, hormonell balanse, døgnrytme m.m. kan påvirke mental helse. Jeg tar i bruk  og ved behov  rekvireres blodprøver eller andre undersøkelser
 • Terapi: 
 • Jeg  kan tilby  både lange og korte terapiløp mot: 
 • Utbrenthet, dårlig selvtillit, stress-relaterte fysiske lidelser, livskriser, angst, og depresjon,   
 • Ved kortere terapiforløp og/ eller coaching fungerer  kognitive teknikker, hypnoterapi og NLP teknikker ofte best. ( Varigheten er som oftes 1-7 timer.) 
 • I  langtidsterapi jobber vi som oftes med dypere forandringer ved hjelp av anerkjente  metoder. Bla har jeg videreutdannelse innen karakteranalyse,  psykodynamisk psykoterapi og analytisk gruppeterapi, som alle  er anerkjente metoder for å få til langvarige endringer. 
 • Karakteranalyse er en kroppsorientert  terapiform hvor også kroppens "uttrykk" tas med i psykoterapien.
 • Gruppeterapi og Kurs

 • Gruppeterapi  ift angst, depresjon, relasjonelle vansker, manglende selvtillit starter opp  når antall gruppedeltagere er tilstrekkelige. Presumptivt fra  medio november. 

 • Medisinsk yoga:  10 ganger a 60 minutter. Starter opp medio januar 2022.


behandling-venterom.png

Venteværelset


behandling-laaven.png

Låven på Munkerudtunet