TIL INFORMASJON:

Jeg har  en avgrenset  refusjonsavtale, og det vil si at jeg kan tilby reduserte priser med egenandel på  850  kroner hvis du har henvisning fra fastlege. Alle andre timer er uten refusjon, og henvisning fra fastlege er ikke nødvendig. Følgende priser er da gjeldende:


TjenesterPriser

Holistisk diagnostisk vurdering (3 timer a 45 min.)

3000 kr
Samtaleterapi m/ henvisning fra fastlege (45 min).  På kontoret eller over nettet. 850 kr
Samtaleterapi u / henvisning. På kontoret  eller over nettet. 1250 kr

Gruppeterapi (60 min)

700 kr

Coaching (60 min)

1500 kr  
Korte attester/erklæringer 990 kr


  • Telefonsamtaler kan også tilbys etter avtale.
  • Timer på helg /helligdag  tilbys etter avtale. Egne priser vil da gjelde.


AVBESTILLING:

  • Det belastes full pris for timer avbestilt senere enn 48 timer. Timer på mandag og tirsdag må derfor avbestilles senest kl 12 torsdagen før.
  • Kurs og foredrag: følg med på annonsering.
     Konsulentoppdrag/ veiledningsoppdrag: pris etter avtale.


Forespørsel om time

error